Blog

Rozstrzygnięcie konkursu „Zielony prąd w oświacie z Elektromeks Dęblin”

Dnia 2 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miasta Dęblin w obecności Burmistrz Beaty Siedleckiej nastąpiło oficjalne przekazanie nagrody w konkursie "Zielony prąd w oświacie z Elektromeks Dęblin" na ręce Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dębl...
Czytaj więcej